آموزش خرد کردن مرغ با تصویر !
آموزش خرد کردن مرغ با تصویر , نکاتی برای نوعروسان

 

 

 

 

 


مطابق شکل با چاقو از وسط به دو نیم قسمت کنید :

 

 

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


از قسمت داخل هم برش بدید تا به راحتی از وسط نصف شود :

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داریبعد هر تکه را دوباره به دو قسمت تقسیم کنید :


,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


قسمت بال و سینه را جدا کنید :


,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


قسمت ران را هم به دو قسمت تقسیم کنید :

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

 

 

,آشپزی, آموزش آشپزی, آشپزی ایرانی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

 

 

 

<strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آموزش آشپزی ایرانی' href='http://cooking.akaup.com/ashpazi//.html'>آشپزی ایرانی</a></strong>, کتاب <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آمورش آشپزی' href='http://cooking.akaup.com/ashpazi//.html'>آشپزی</a></strong>, هنر آشپزی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='آموزش خرد کردن مرغ با تصویر ! ' href='http://cooking.akaup.com/ashpazi/nokat-ashpazi/201491215616.html'>آموزش خرد کردن مرغ</a></strong> با تصویر آشپزی ایرانی, کتاب آشپزی, هنر آشپزی, آموزش خرد کردن مرغ با تصویر


منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :