تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن
تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن برای تزین میز ناهارخوری

آکاایران: تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن


آکایران :تزیین دستمال سفره یکی از بهترین ایده ها برای تزیین میز ناهارخوری و سفره های تان است. این بار دستمال سفره تان را به شکل بادبزن تزیین کنید.

دستمال سفره تان را به شکل بادبزن تزیین کنید

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

بنا : ابتدا دستمال سفره تان را پهن کنید

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

دستمال سفره را به صورت شکل بالا تا کنید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

 دو سوم دسمال سفره تان را به صورت پلیسه ای تا کنید و مابقی را صاف نگه دارید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مطابق شکل بالا دستمال سفره را از وسط تا کنید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله پنجم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

 مطابق شکل بالا دو گوشه بالای دستمال سفره را تا کرده و داخل پلیسه های دستمال سفره بگذارید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله ششم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

 دستمال سفره را باز کرده و روی میز بگذارید. در انتخا پلیسه ها را باز و مرتب کنید.

 

 

منبع :

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :