آکاایران: تزیین دستمال سفره به شکل پاکت


آکایران :,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, ایده هایی برای تزیین دستمال سفره,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله اول تزیین ,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, ایده هایی برای تزیین دستمال سفره,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله دوم تزیین ,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, ایده هایی برای تزیین دستمال سفره,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله سوم تزیین ,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, ایده هایی برای تزیین دستمال سفره,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله چهارم تزیین ,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, ایده هایی برای تزیین دستمال سفره,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

تزیین دستمال سفره به شکل پاکت تمام شد. می توانید این دستمال سفره را درون بشقاب و لیوان های تان بگذارید.

 

 

منبع :

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :