آکاایران: تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه


آکایران : تزیین دستمال سفره یکی از روش های سفره آرایی و زیباتر کردن میز نهارخوری تان است. این بار دستما سفره تان را به شکل گل چند لایه تزیین کنید.

 آموزش تصویری تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به صورت گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :

بنا : ابتدا مانند شکل زیر دستمال سفره تان را در دو مرحله تا کنید تا به شکل مربع دربیاید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به صورت گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :

سپس مانند شکل زیر از گوشه نشان داده شده دستمال را گرفته و تا کنید تا سه گوش شود

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به صورت گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :

مانند تصویر زیر دو لبه دستمال را گرفته و به سمت جلو تا کنید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به صورت گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به صورت گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :

اضافات دستمال را زیر دستمال داده و محکم کنید.

 

 

,دستمال سفره, تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره به صورت گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله پنجم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :

دستمال سفره را روی میز خوابانده و لایه ها را به آرامی از درون دستمال خارج کنید. این کار را با احتیاط انجام دهید تا دستمال تان باز نشود.

 

 

منبع :

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :