تزیین دستمال سفره به شکل گل رز
تزیین دستمال سفره به شکل گل رز برای تزیین میز نهارخوری

آکایران :تزیین دستمال سفره یکی از آیتم ها برای تزیین میز نهارخوری تان است. با روش زیر دستمال سفره را به شکل گل رز تزیین کنید.

آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل رز + عکس

 

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

بنا : برای تزیین دستمال سفره به شکل گل رز بهتر است از دستمال های مستطیلی شکل استفاده کنید.

 

 

 

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

ابتدا دستمال را به صورت سه گوش تا کنید.

 

 

 

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

سپس مانند شکل دستمال سفره را لوله کنید.

 

 

 

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

در انتها دستمال سفره را مانند شکا زیر بپیچید.

 

 

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

مرحله آخر تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

دستمال سفره شما حاضر است.

 

تزیین دستمال سفره به شکل گل

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

 

آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل

,تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره, آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

منبع :

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :