دستمال سفره - تزیین دستمال سفره طرح گره
تزیین دستمال سفره طرح گره : برای تزیین دستمال سفره مدل شمع همانند تصویر بالا پارچه را از وسط به صورتی تا کنید که به شکل مثلث شود,

آکایران : 

آکاایران: دستمال سفره

 

تزیین دستمال سفره طرح گره

 

بنا : برای تزیین دستمال سفره طرح گره شما به پارچه ای مربع شکل نیاز دارید

 

,مدل,تزیین,دستمال,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

همانند تصویر بالا پارچه را از وسط به صورتی تا کنید که به شکل مثلث شود

 

,مدل,تزیین,دستمال,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

همانند تصویر بالا بخش پایین و تیز مثلث را  به سمت بالا به صورت بادبزنی تا بزنید

 

,مدل,تزیین,دستمال,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

 

پس از اینکه پارچه کامل تا زده شد مرکز پارچه را با دست بگیرید و با دقت یک گره بزنید

 

منبع :

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :