میوه آرایی و تزیین میوه سری هفت
چیدمان و تزیین میوه با استفاده از هنر شکل دادن به میوه هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. در زیر با چند نمونه از این تزینات آشنا می شوید.

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین میوه 7

چیدمان و تزیین میوه با استفاده از هنر شکل دادن به میوه هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. در زیر با چند نمونه از این تزینات آشنا می شوید.

tazein-miveh


tazein-miveh


tazein-miveh


tazein-miveh


tazein-miveh

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :