تزیین حلوا سری یک ایران
سفره آرایی و میوه آرایی,معمولاً وقتی هر کس حلوا می پزد سعی می کند روی آنرا به بهترین شکل ممکن تزیین نماید. در زیر می توانید با چند نمونه از این نوع تزیینات آشنا

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین حلوا سری 1

معمولاً وقتی هر کس حلوا می پزد سعی می کند روی آنرا به بهترین شکل ممکن تزیین نماید. در زیر می توانید با چند نمونه از این نوع تزیینات آشنا شوید.

tazein-halva


tazein-halva


tazein-halva


tazein-halva


tazein-halva

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :