نکاتی برای پخت بهتر ماکارونی - آشپزی آکا
برای پخت بهتر ماکارونی :چند قاشق غذا خوری روغن داخل ماکارونی در حال جوشیدن بریزید
آشپزی - نکات آشپزی - نکاتی برای پخت بهتر ماکارونی

 1-چند قاشق غذا خوری روغن داخل ماکارونی در حال جوشیدن بریزید.
2- چند قاشق آبلیمو داخل ظرف ماکارونی در حال جوشیدن بریزید.

3- مقداری نمک به آب در حال جوشیدن آن اضافه کنید.
4- چند قاشق آبلیمو به مایه ماکارونی اضافه کنید تا ماکارونی شما لذیذتر شود. 
 ویرایش و تلخیص:آکاایران

 

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :