مارمالاد چیست
مارمالاد چیست,مارمالاد توت فرنگی,مارمالاد زردآلو,مارمالاد سیب,مارمالاد هلو,مارمالاد آلبالو,مارمالاد گیلاس,مارمالاد کیوی,مارمالاد هویج,مارمالاد انبه,انواع مربا ک

مارمالاد نوعی مربای ژله مانند تلخ وشیرین است که به ویژه درانگلستان سرسفره صبحانه بانان وکره یاخامه خورده می شود. این مرباازآب وپوست مرکبات درست می شود. درست کردن آن قدری وقت می گیرد، ولی آسان وبسیارباصرفه است.بیشترعطروتلخی مارمالاد ازرویه رنگی پوست میوه است. برای گرفتن تلخی این رویه می توان آن رابایکی دوآب جوشاند وسپس دردیگ مارمالاد ریخت؛ ولی توجه داشته باشید که مارمالاد بدون تلخی ماند زندگی پادشاهان قصه هاپرشیرین وملال آوراست.


خالت ژله ای مارمالاد ازانگم یایکتین است که درتخم مرکبات وپرده هایی که پرهای میوه راپوشانده اند ودرلایه میان این پرده هاوگوشت سفید پوست وجوددارد. این هارابایددرکیسه ململ ببندیم وباپوست وآب میوه بجوشانیم وپیش ازریختن شکر ازدیگ درآوریم. کیسه باید کشاد باشد تامواد توی آن به آسانی درآب جوشان شناورشوند.


مارمالادی که لعاب کافی داشته باشد باید پس ازخنک شدن ببندد، ولی نباید مانند عسل کش بیاید. این حالت به درجه غلظت مایه مارمالاد پیش اززدن شکربستگی دارد. برای محکم کاری، می توانید مقداری تخم وتفاله مرکبات آب کرفته رابه کیسه مواد مارمالداضافه کنیم . آب مارمالاد درآغازباید زیاد باشد تاتمام لعاب میوه راحل کند.


ولی سپس باید حدود دوسوم آن باجوشش ملایم تبخیرشود. دردیک راباید نیمه بازگذاریم تاهم میوه خوب بپزد وهم بخارآب بیرون برود. پس ازریختن شکرمارمالاد نباید بیش ار10-15 دقیقه بجوشد، وگرنه رنگ آن تیره می شود ومزه آن هم برمی گردد.ازآنجاکه مقدارآب میوه هافرق می کندزمان پخت مارمالاد ثابت نیست.


درجه رسیدگی مارمالاد پس ازریختن شکرباید باآزمایش معلوم شود. هرقدرمقدارآب میوه پیش ازریختن شکرکمترباشدمارمالاد سفت ترازکاردرمی آید. آزمایش سفتی مارمالاد به این صورت است که اندکی ازآن راروی بشقاب می ریزیم، اگرچند لحظه بعدروی آن چروک خوردگی پیداکرد مارمالاد رسیده است .


پیش ازبرداشتن مارمالاد ازروی آتش کف آن رابگیرید، سپس بگذارین خنک شود. دراین ضمن چندبارهم بزنید تاپیش ازسفت شدن مارمالاد پوست میوه ردآن خوب پخش شود. آنگاه درشیشه شسته وخشک کرده بریزید ودرجای خنک نگه دارید.دیگ پخت مارمالاد هم مانند دیگ مربا باید مس سفید شه یالعابی یاقولاد زنگ نزن باشد؛ ترجیح آن به همین ترتیبی است که آمد.اختصاصی آکاایرانمنبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :