تزیین غذای کودک سری سه
این ها تصاویری از آرایش ظرف غذاهای بچه های ژاپنیه که میشه گفت برای خودش هنری در ژاپن محسوب می شد

این ها تصاویری از آرایش ظرف غذاهای بچه های ژاپنیه که میشه گفت برای خودش هنری در ژاپن محسوب می شد و غالب مامانهای ژاپنی دستی درش داشتند. فکر می کنم بچه ها هرچقدر هم بدغذا باشند از ذوق تماشا و بازی با این غذاها به اشتها بیان.


تزیین غذای کودکتزیین غذای کودکتزیین غذای کودک


تزیین غذای کودک با کتلت و ماکارونی


تزیین غذای کودک

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :